Ogrzewanie


W przypadku dużych potrzeb grzewczych wybór odpowiedniego źródła ciepła wraz z metodą jego przetwarzania i dystrybucji jest decyzją strategiczną. Świadomi klienci stając przed takim wyborem zwracają uwagę na całkowite koszty instalacji, będące sumą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Jako organizacja mocno skoncentrowana na energooszczędności poszukujemy rozwiązań optymalnych – najtańszych w określonym horyzoncie czasowym przy zachowaniu wszystkich parametrów funkcjonalno-użytkowych.

Pompy ciepła

Pompy ciepła to niezawodna i przeważnie najtańsza technologia przygotowania ciepła użytkowego. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jest to szeroko kategoria, a przygotowanie optymalnego projektu oraz rzetelne i terminowe wykonanie instalacji wymaga dużej wiedzy, a także doświadczenia.

Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny starając się maksymalnie wykorzystać cały dostępny potencjał obiektu. Odzysk ciepła odpadowego, wykorzystanie energii geotermalnej gruntu czy efektywny system automatyki potrafią znacząco obniżyć koszty eksploatacji. W przypadku dużych i złożonych układów oferujemy powykonawczą obsługę instalacji wraz z monitoringiem przez Internet, który zdecydowanie zwiększa niezawodność pracy.

W zakresie naszych usług znajduje się projektowanie, wykonanie i obsługa:

  • pomp ciepła współpracujących z C.O. i przygotowujących C.W.U.
  • pomp ciepła opartych na gruntowych wymiennikach
  • pomp ciepła współpracujących z systemem klimatyzacji
  • urządzeń zintegrowanych generujących jednocześnie ciepło i chłód