Klimatyzacja i wentylacja


Klimatyzacja przemysłowa

Prawidłowy przebieg pewnych procesów produkcyjnych wymaga ściśle określonych parametrów powietrza. Dozwolone przedziały mogą być bardzo wąskie, co wymaga zastosowania precyzyjnych metod przygotowania i sterowania przepływem powietrza. Nieprawidłowa praca takich instalacji jest zazwyczaj niedopuszczalna, w związku z czym należy od początku dobrze wszystko zaplanować, a następnie bezbłędnie wykonać.

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej wymagające zadania z zakresu klimatyzacji przemysłowej. Wyróżnia nas elastyczność, gdyż nie korzystamy z gotowych półproduktów, a tworzymy własne rozwiązania z najbardziej podstawowych elementów. Dzięki temu nasze instalacje spełniają nawet najbardziej rygorystyczne warunki przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.

W zakresie naszych usług znajduje się projektowanie i wykonanie:

  • pełnych systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych
  • central klimatyzacyjnych z całkowitym wyposażeniem
  • indywidualnie dopasowanych central klimatyzacyjnych do specjalnych potrzeb obiektowych (małe gabaryty maszynowni, nietypowe warunki pracy itp.)
  • central klimatyzacyjnych z optymalnie dopasowanym systemem wymienników ciepła dającym najwyższą energooszczędność
  • systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i automatyką ograniczającą zużycie energii

Klimatyzacja komfortu

Zapewnienie komfortowych warunków w strefie przebywania ludzi wymaga utrzymania odpowiedniej temperatury, wilgotności, czystości i dystrybucji powietrza. Przy zachowaniu wyżej wymienionych parametrów kluczowym czynnikiem stają się koszty eksploatacyjne. Dzięki kompleksowej ofercie naszych usług system klimatyzacji może zostać wyposażony w indywidualnie zaprojektowaną rewersyjną pompę ciepła oraz zostać włączony w specjalnie wykonany przez nasz zespół informatyków system BMS (ang. Building Management System). Dzięki temu nasi klienci otrzymują najwyższej jakości produkt generujący niebagatelne oszczędności eksploatacyjne.