Rozwiązania indywidualne


Rosnące ceny energii oraz dynamiczny rozwój technologii stwarzają potrzeby opracowywania nowych rozwiązań w zakresie chłodnictwa, ogrzewnictwa oraz precyzyjnej obróbki powietrza. Złożoność procesów technologicznych w specjalistycznej produkcji przemysłowej, laboratoriach, szpitalach i pomieszczeniach czystych wymaga zapewnienia ściśle określonych warunków pracy - kontrola temperatury i wilgotności powietrza, kontrola ciśnienia, kierunku i prędkości przepływu oraz poziom eliminacji z danych zanieczyszczeń muszą spełniać najwyższe wymogi niezawodności.

Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu wykonujemy instalacje o zwiększonych wymogach w przemyśle:

  • spożywczym
  • browarniczym
  • farmaceutycznym
  • elektrotechnicznym
a także:
  • zastosowaniach w produkcji
  • laboratoriach
  • szpitalach